10 юли 2019

Извънредно Общо събрание на акционерите

0 Comment

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на “И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, което ще се проведе на 19.08.2019г. от 11:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2.
На това ОСА се предлага акционерите да одобрят продажбата на парцелите на Дружеството находящи се на Околовръстен път в гр. София при цена 50 евро/кв.м.и да възложат на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия във връзка с продажбата.
Поканата, материалите и други документи във връзка с това извънредно Общото събрание на акционерите са налични тук.

[top]