15 окт. 2020

Публикуван финансов отчет за третото тримесечие на 2020г.

0 Comment

„И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ представи отчет за третото тримесечие на 2020г. и информация за финансовия резултат на Дружеството.

По неодитирани данни към 30.09.2020г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 3724 хиляди лева.

Финансовият отчет може да бъде изтеглен тук.

[top]