03 ное. 2020

Промяна в акционерната структура на дружеството

0 Comment

На 29.10.2020 на БФБ-София АД, трима акционери, всеки поотделно прижаващ повече от 5% от акциите с право на глас на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, са продали общо 1 326 709 броя акции на дружеството, предствляващи 63,18% от капитала на дружеството.

На 29.10.2020, купувач е купил на БФБ-София АД 1 666 340 броя акции с право на глас от капитала на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, представляващи 79.35% от капитала на дружеството.

На същата дата членове на Съвета на директорите на дружеството са продали на БФБ-София АД 24 450 броя акции с право на глас на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, преставляващи 1,16% от капитала на дружеството.

За повече информация вижте тук

[top]