20 ное. 2020

Публикувано становище на Съвета на директорите във връзка с търгово предложение от акционера Велграф Асет Мениджмънт АД

0 Comment

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съвета на директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ публикува мотивирано становище относно предложената сделка по търговото предложение внесено от Велграф Асет Мениджмънт АД тук.

[top]