21 ян. 2021

Становище на Съвета на Директорите на „И Ар Джи Капитал-3“ 21.01.21г.

0 Comment

Становище на Съвета на Директорите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ относно внесеното от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК


Можете да намерите файл с всички детайли тук.

[top]