27 юли 2021

Уведомление за получено Коригирано Търгово Предложение 27.07.2021г.

0 Comment

На 27.07.2021 г., след края на работния ден, в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ бе получено уведомление по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ.
На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, информация относно постъпилото търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на „ИАр Джи Капитал – 3” АДСИЦ от „Велграф Асет Мениджмънт” АД и съществени условия по него е налична тук.

[top]