05 авг. 2021

Становище на Съвета на Директорите съгласно чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК

0 Comment

Уведомление във връзка полученото Търгово Предложение съгласно чл. 151 ал.5 от ЗППЦК.
Можете да намерите повече информация по темата тук.

[top]