13 сеп. 2021

Уведомление във връзка приключеното Търгово Предложение отправено от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

0 Comment

Уведомление по чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 във връзка приключеното Търгово Предложение отправено от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД към акционерите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.

Можете да намерите повече информация по темата тук.

.

[top]