Директор за връзка с инвеститорите

Преслав Пламен Живков
Директор връзки с инвеститорите

тел.: +359 882 548 324
E-mail: office@ergcapital-3.bg

Инвеститорите и акционерите могат да се свържат с компанията на нейния адрес:

Бул. Брюксел №1
София