Директор за връзка с инвеститорите

Светозара Стоянова-Тавитян
Директор връзки с инвеститорите

тел.: +359 (2) 460 68 34
факс: +359 (2) 943 36 90
E-mail:  ergcapital3@baifinvest.com

Инвеститорите и акционерите могат да се свържат с компанията на нейния адрес:

Ул. Шипка 3
София, 1504