Имоти на дружеството

Проект Бургас Ритейл

Проект Бургас ритейл

Местоположение град Бургас, между бул. Тодор Александров и входа на пристанище Бургас-запад

Площ на парцела 24,966 м2

Имотът се намира в близост до бул. Тодор Александров, който е основна пътна артерия на гр. Бургас. Земята съставлява УПИ: LI-265 и L-636. Имотът е застроен със сгради с обща площ от 706 м2, които подлежат на разчистване. Според съществуващия план за регулация и застрояване имотът попада в зона Пч1, което съгласно съществуващите нормативи допуска максимален коефициент на застрояване до 2.5, и съответно максимално евентуално изграждане на сгради с обща разгърната застроена площ до 62,415 м2.