Управление на имоти

Управлението на имотите е поверено на обслужващото дружество Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД („БАМК“).  БАМК обединява екип от специалисти работили в Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ), Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ) и “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД (БАПМ) и други, с дългогодишен опит в областта на изграждането, управлението и финансирането на недвижими имоти в България. Общата разгърната площ на реализираните от екипа проекти е над 50 000 м2.