24 юни 2020

Редовно годишно Общо събрание на акционерите

0 Comment

На 24.06.2020 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ. Протоколът от събранието е наличен тук

[top]