29 юли 2020

Вписана промяна в устава на дружеството във връзка с удължаване на срока му на съществуване

0 Comment

На 28.07.2020 в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани удължаването на срока на съществуване на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ и изменението на уства на дружеството относно това удължаване на срока, направени в съответствие с решенията взети на Общо събрание на акционерите на
И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ , проведено на 24.06.2020.

[top]