12 сеп. 2020

Пълно предсрочно погасяване на облигационен заем

0 Comment

На 11.09.2020г. И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ погаси изцяло предсрочно издадения от дружеството облигационен заем с ISIN код: BG2100002125.

[top]