10 дек. 2020

Извънредно Общо събрание на акционерите

0 Comment

На 08.12.2020 бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ. Протоколът от събранието е наличен тук.

[top]