01 апр. 2021

Протокол за Извънредно Общо Събрание на Акционерите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ

0 Comment

Във връзка с проведеното на 29.03.2021 Извънредно Общо събрание на акционерите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ Ви предоставяме необходимата информация.

Можете да намерите файл с всички детайли тук

[top]