16 апр. 2021

Извънредно Общо Събрание на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 13.04.2021

0 Comment

На 13.04.2021 се проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ. Можете да намерите файл с всички детайли тук

[top]