11 юни 2021

Уведомление за Търгово Предложение

0 Comment

Уважаеми дами и господа,

Днес, на 11.06.2021, в „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ бе получено уведомление по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за Търгово Предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.

Повече информация можете да намерите тук.

[top]