02 юли 2021

Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ

0 Comment

На 30.06.2021г. бе проведено Годишното Редовно Общо Събрание на Акционерите на “ И Ар Джи Капитал-3″ АДСИЦ.

Можете да намерите файл с подробна информация по темата тук.

[top]