ЗА НАС


И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)

ИМОТИ

Проект София Ринг

Проект София Ринг
София - Околовръстен път
2018/04/25
Публикуван финансов отчет за първото тримесечие на 2018г.


"И Ар Джи Капитал-3" АДСИЦ представи отчет за първото тримесечие на 2018г. и ...

2018/03/26
Публикация на годишен финансов отчет за 2017 г.

Пълният набор от документи може да бъде разгледан ...
2018/02/08
Промяна на електронен адрес за кореспонденция на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ

На 07.02.2018 г. в Търговския регистър, ...

ЗА КОНТАКТИ

tel.: +359 (2) 9489 250
fax: +359 (2) 9433 690
E-mail: ergcapital3@baifinvest.com