ЗА НАС


И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)

ИМОТИ

Проект София Ринг

Проект София Ринг
София - Околовръстен път
2017/12/01
Присвоен LEI код

Във връзка с разпоредбите на чл. 79б (нов – ДВ, бр. 62 от 2017 г.) от Закон ...
2017/11/23
Решения на извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 23 ноември 2017г.

На извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” ...
2017/10/26
Отразяване на промени в параметрите на емисия облигации издадена от И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ

Във връзка с решение на Общото събрание на облигационерите на емисия ...

ЗА КОНТАКТИ

tel.: +359 (2) 9489 250
fax: +359 (2) 9433 690
E-mail: ergcapital3@baifinvest.com