ЗА НАС


И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)

ИМОТИ

Проект София Ринг

Проект София Ринг
София - Околовръстен път
2018/11/21
Извършено частично предплащане на облигационен заем

На 21.11.2018г. И Ар Джи Капитал – 3 ...
2018/11/15
Сключен окончателен договор за продажба на недвижим имот и частично предплащане на облигационен заем

На 15.11.2018г. И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ подписа окончателен договор за ...
2018/11/05
Частично предплащане на облигационен заем

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ ще погаси на 21.11.2018г. част от ...

ЗА КОНТАКТИ

tel.: +359 (2) 9489 250
fax: +359 (2) 9433 690
E-mail: ergcapital3@baifinvest.com