ЗА НАС


И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)

ИМОТИ

Проект София Ринг

Проект София Ринг
София - Околовръстен път
2018/09/14
Сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот

На 13.09.2018г. И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ подписа предварителен договор ...
2018/07/20
Публикуван финансов отчет за второто тримесечие на 2018г.

"И Ар Джи Капитал-3" АДСИЦ представи отчет за второто тримесечие на 2018г. и ...
2018/06/28
Решения на Общо събрание на акционерите проведено на 28 юни 2018г.

На редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” ...

ЗА КОНТАКТИ

tel.: +359 (2) 9489 250
fax: +359 (2) 9433 690
E-mail: ergcapital3@baifinvest.com