21 ное. 2018

Извършено частично предплащане на облигационен заем

0 Comment

На 21.11.2018г. И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ извърши частично главнично и лихвено плащане по издадената от дружеството емисия облигации ISIN код: BG2100002125. За повече информация, моля натиснете тук.

[top]
21 ное. 2018

Partial prepayment of a bond issue

Без категория
0 Comment
On November 21st, 2018 ERG Capital-3 partially prepaid the principal along with the interest due on the issued by the company bond with ISIN code: BG2100002125. For more information, please click here (in Bulgarian only).
[top]